Viet69: Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc bé yêu"

Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc bé yêu" - Mỗi bức ảnh tham gia dự thi sẽ nhận được một email xác nhận kèm đường dẫn bài dự thi trên website 1 live- là 1 diêm 1 bình luận là 1 điểm 1 share là 2 điểm:))

Tags: mội người vào bình chọn giúp em nhé..

Đây là tên người viết bài